top of page

TIẾP XÚC

GIỜ MỞ CỬA

Ghé thăm

Thứ hai:

Thứ ba:

Thứ Tư:

Thu:

T6:

Đã ngồi:

8 giờ sáng - 6 giờ chiều

8 giờ sáng - 6 giờ chiều

8 giờ sáng - 6 giờ chiều

8 giờ sáng - 6 giờ chiều

8 giờ sáng - 6 giờ chiều

8:00 am - 12: 00noon

* Đóng cửa vào các ngày lễ. Vui lòng tham khảo trang Google Doanh nghiệp của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Các tùy chọn thanh toán thay thế: Trả sau, Trả trước, Zip & Vetpay

LIÊN LẠC

19 Queen St, Goodna QLD 4300

info@goodnavet.com.au

(07) 3288 1822

Cảm ơn bạn đã gửi!

bottom of page